اتوماسیون صنعتی (PLC)

اتوماسیون صنعتی (PLC)

محصولات PLC

امروزه با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و حرکت صنایع جهانی به سمت یکپارچگی (اتوماسیون) سیستم تجهیزات خود، نیاز به تابلوهای PLC را بیشتر احساس کرده است. شرکت نیکان تابلو با برخورداری از دانش روز این تکنولوژی، توان تامین این نیاز را مهیا ساخته است.
این تابلو ها به جهت یکپارچگی و مکانیزه شدن خطوط تولید و پلنت های صنعتی مورد استفاد قرار میگیرند.
انواع خدمات در این حوزه :
تهیه لاجیک و سناریونویسی (فرآیندنویسی)
برنامه نویسی  PLC، HMI و اتاق کنترل
ایجاد شبکه صنعتی بین تجهیزات و بخش های مختلف
ساخت تابلو های  PLC