طراحی و مهندسی

دپارتمان مهندسی شرکت نیکان تابلو از بخش های مهندسی کنترل و مهندسی برق تشکیل شده است .عملیات مهندسی و طراحی برق پلنتهای صنعتی از پایه وتفضیلی پروژه ها با داشتن مهندسین مجرب و توانمند شرکت نیکان تابلو و استفاده از نرم افزارهای تخصصی و به روز دنیا انجام می شود.
مراحل طراحی:
1-بررسی مدارک پلنت و پروسس
2-بادید از سایت
3-تهه برنامه زمانبندی و ارائه پروپزال
4-طراحی مدارک برق و کنترل پروژه
5-بازرسی ، تست و تحویل تجهیزات برق
6-نظارت بر نصب و راه اندازی

خدمات قابل ارائه در این بخش:
1-بررسی طرح و خواسته ها کارفرما
2-همکاری با شرکت های معتبر جهت براورده سازی خواسته ها
3-تهیه مدارک و الزامات پروژه (تهیه استانداردهای پروژه و وندور لیستهای مربوطه)
4-مهندسی خرید
5-نظارت بر نحوه تهیه مدارک وتولید تجهیزات توسط پیمانکاران
6-نظارت بر نصب و راه اندازی
7-نظارت بر ثبت وآرشیو نهایی مدار پروژه
راه اندازی:
نصب اقلام و تجهیزات برقی در سایت پروژه براساس استاندارها و دستورالعمل های راه اندازی در بخش تجهیزات برق
نصب و راه اندازی تابلو برق های فشار متوسط ،ضعیف و اتوماسیون
نصب سینی کابل و کابل کشی
نصب سیستم روشنایی