راه‌اندازی

راه اندازی:
نصب اقلام و تجهیزات برقی در سایت پروژه براساس استاندارها و دستورالعمل های راه اندازی در بخش تجهیزات برق
نصب و راه اندازی تابلو برق های فشار متوسط، ضعیف و اتوماسیون
نصب سینی کابل و کابل کشی
نصب سیستم روشنایی